Van klacht naar kracht

Het traject van “klacht naar kracht” is een kort, intensief traject van 8 weken gericht op het creëren van inzicht in stress-gerelateerde klachten, het activeren van het zelfherstellend vermogen van het lichaam, het bevorderen van een gezonde leefstijl en het elimineren van de onderliggende oorzaken van de spanning, pijn en triggerpoints. De regie over je lijf en je leven terug krijgen. Een holistische behandeling waarin de relatie tussen Body&Mind veel aandacht krijgt door coaching én behandeling van de lichamelijke klachten. Deze behandelingen zullen een combinatie zijn van Triggerpoint reset technieken, Dorn-methode en massage.

“Het traject van klacht naar kracht” is een traject van 8 weken waarbij er 3 contact momenten zijn. Aan het begin zal er een contactmoment van ongeveer 2 uur zijn waarbij de oorzaak van de klachten onderzocht wordt en er een start gemaakt wordt met de behandeling van de lichamelijke klachten. Halverwege plannen we een hele reset dag waarbij er intensief gecoacht wordt en de klachten die nog niet verdwenen zijn behandeld zullen worden. Deze dag is inclusief een gezonde lunch. Aan het eind van het traject zien we elkaar om de puntjes op de i te zetten. Gedurende het hele traject wordt er verwacht dat actief aan bewustwording en inzicht gewerkt wordt door verschillende “opdrachten”. Denk hierbij aan het luisteren van podcast, lezen van een boek en/of kijken van een film.

Resultaat van dit traject is sterke vermindering/verdwijnen van de lichamelijke klachten, inzicht in stress-gerelateerde situaties, energie en positiviteit.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.