stress release

Stress; Er wordt veel over gepraat en iedereen heeft er wel eens last van. Hoeveel last er door wordt ervaren is afhankelijk van vele invloeden, maar wordt pas een probleem wanneer de draaglast groter is dan de draagkracht. Stress op het werk is één van de grootste redenen voor langdurig uitval.

Het traject “stress release” is een coach traject van 6 weken en gericht op kennis van stress, het opsporen van persoonlijke stressoren, efficiënt leren omgaan met de stress, ontspanningsoefeningen maar zeker ook het leren ontladen van de stress uit het lichaam. Halverwege het traject is er een contactmoment van 4 uur zodat er voldoende tijd en aandacht is om dát te kunnen doen wat nodig is.

Na afronding van dit traject is er inzicht in de stressoren en de manier om de stress te ontladen. Kom in je kracht en leef het leven dat past bij jou!

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.